4. 12. 2010 - Nemocnice Kladno
   

2010 (c) lochda